Meijnsje Blom

Moeder Brouwer heet met haar meisjesnaam Meijnsje Blom. Ze is geboren in 1841 in Schoorl. Ze woont vervolgens met haar familie in Petten, waar ze Hendrikus Brouwer leert kennen. Ze trouwt met hem op 19 april 1863. Meijnsje en Hendrikus wonen ruim tien jaar in Petten en krijgen er vier kinderen, waarvan alleen Maaike in leven blijft. In Camperduin wordt vervolgens Lambertus geboren.

Dan trekken ze verder weg. In 1874  duiken ze op in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waar Johanna en Gerrit worden geboren. Ze blijven hier niet, maar trekken in 1876 door naar Zaandam waar in 1877  een eerste Wilhelmina wordt geboren ‘in een keet bij de Spoorbrug’, die na drie maanden sterft. Op 21 maart 1878 wordt een tweede Wilhelmina geboren, ‘in een ark nabij de Spoorbrug’, dit is ‘onze’ Mina die met Willem Maas trouwt. De opmerkelijke toevoegingen van de keet en de ark bij de Spoorbrug staan in de genealogiestaat van de familie Brouwer. Het is een sterke aanwijzing dat vader Hendrikus polderwerker is geweest die met zijn gezin met het werk meetrekt. Het werk, dat is waarschijnlijk de aanleg van het Noordzeekanaal en tenslotte de bouw van de Hembrug. In Wikipedia staat over deze brug: de eerste draaibrug wordt tegelijk met de opening van de spoorlijn tussen Zaandam en Amsterdam in gebruik genomen, in 1878. Dat is dus in hetzelfde jaar waarin Mina wordt geboren.

Begint Meijnsje een volkslogement met Hendrikus of pas na zijn dood? Dat er een volkslogement is geweest, waarin ook Mina moest werken, staat vast, Willem schrijft in zijn schrift dat hij in 1900  trouwt met Mina Brouwer ‘onder de beroerdste omstandigheden. Geen werk en geen middelen… Daar kwam nog bij dat mijn schoonmoeder weduwe was en een eigen zaak dreef, nl. een volkslogement op de Vinkenstraat en daar zij de hulp van mijn vrouw niet kon missen, trokken wij dieswege bij haar in. Alhoewel tegen onze zin moesten wij echter van de nood een deugd maken.’

gerrit-blom-met-melkkar

Gerrit Blom met melkkar ca. 1910
(zie onder meer foto’s)

Meijnsjes vader is Gerrit Blom (1804-1847), van een oud geslacht van landarbeiders en molenaars uit de regio: Schoorl, Camperduin, Groet, Petten. Gerrit is volgens de genealogiestaat landman, werkman en arbeider in Petten. Hij heeft een zoon Jacobus en een dochter Meijnsje. Jacobus heeft ook weer een zoon die Gerrit heet. Deze Gerrit Blom, de neef dus van Meijnsje  (1864-1938), koopt in 1906 in Petten een huisje aan de oostkant van de dijk voor f 250, – Dit huisje zou drie generaties lang in de familie blijven. Gerrit Blom bouwt het huisje om tot een soort keuterboerderijtje waarbij het achterhuis als veestal wordt gebruikt. Er is een stukje land voor een paar koeien en een paard. Ook de grond eromheen wordt volop gebruikt en volgebouwd met allerlei schuurtjes. Boer Gerrit vent zijn melk iedere dag per handkar in het dorp Petten uit en woont voornamelijk in het voorhuis. Er zijn foto’s van Gerrit Blom en zijn moeder bij het huisje en van Gerrit met melkkar. Na de dood van Gerrit (1932) en zijn vrouw komt het huisje in 1952 in handen van zoon Piet Blom. In 1968 verkoopt Piet Blom het huis voor f 2000, – aan zijn schoonzoon en dochter.

Willem, Mina en hun zoons zullen er tussen 1925 – of waarschijnlijk ook al eerder – en 1950 telkens weer naartoe gaan en er logeren. Willem gaat vaak op de fiets, alleen of met Gerard of Klaas. Gerard, vernoemd naar zijn ‘oom’ Gerrit, heeft altijd gezegd niet Gerrit te willen heten. Hij vertelde me vaak over de lange logeerpartijen als kind in Petten en dat niemand tijd voor hem had en hij zichzelf moest vermaken, en ook hoe mooi het duingebied was. Ik was altijd onder de indruk van de eenzaamheid die mijn vader als kind kennelijk aankon.

Meijnsje overlijdt in 1907 in Zaandam, maar het contact met de familie Blom uit Petten blijft, getuige het schrift van Willem: begin februari 1925 krijgt Moeder Mina een zware griep, ‘doch gelukkig herstelde zij weer spoedig’. Jan Blom komt over uit Petten om naar haar gezondheid te informeren, ‘wat ik zeer hartelijk vond’. In september 1931 gaat Willem op ziekenbezoek bij Jan Blom in het ziekenhuis van Alkmaar.

Welke Jan Blom dit is, is me niet duidelijk geworden. Is het Jan Blom, geboren op 21-01-1879, de schipper van de reddingsboot Petten rond 1912? Of Jan Blom, kleinzoon van Jan Blom, geboren in 1883 of toch nog een andere Jan? Van dit oude Schoorlse geslacht zijn zoveel Jan en Gerrit Bloms in kaart gebracht, dat het mij ging duizelen.

Na de dood van Mina in 1932 houdt Willem contact met de Pettense familie Blom. En zelfs na de oorlog, in mei 1950, gaat Willem op de fiets naar Jan Blom in Groet.

Nog een paar foto’s van het huisje in Petten

Dit bericht delen

Eén reactie:

  1. Wow, weer zo’n mooi stuk, Ank! Waar heb je het verhaal over het keuterboerderijtje vandaan? Ik hoop dat we nog een keer iets meer kunnen vinden over het leven bij Haarlemmerliede/Spaarnwoude en over de ark bij de spoorbrug. Handelden Hendrikus en Meijnsje in sterke drank of behoorden ze tot de arbeiders?

Reageren is niet mogelijk